Kursy indywidualne one-to-one

Jest to typ kursów języka angielskiego dla tych kursantów, którzy preferują naukę w trybie indywidualnym, z programem nauczania i terminami zajęć ściśle dostosowanymi do ich wymagań i preferencji. Zaletą tego typu kursów języka angielskiego jest nie tylko ich elastyczność, ale i przede wszystkim ścisła współpraca z trenerem języka angielskiego, który poświęca Kursantowi 100% swojej uwagi. Kursantowi pozwala to na naukę we własnym tempie, a trenerowi na pełne skupienie się na potrzebach Kursanta i elastyczne dostosowywanie do nich programu kursu. Kursy indywidualne z języka angielskiego pozwalają Słuchaczowi także na zniwelowanie stresu związanego z obecnością innych osób w grupie oraz obawy przed popełnieniem błędów językowych. Wspomaga to tym samym proces swobodnej nauki języka angielskiego.

W ramach kursu indywidualnego języka angielskiego oferujemy coaching językowy. Pomagamy Słuchaczowi odkryć jego potrzeby lingwistyczne, sprecyzować cele, nazwać problemy i bariery językowe z jakimi się boryka, ustalić plan oraz sposoby jego osiągnięcia. Coaching pozwala na ustalanie celów krótko- oraz długoterminowych oraz pełny monitoring postępów Kursanta.