Szkolenia językowe regularne

Kursy językowe regularne

Oferujemy regularne szkolenia językowe grupowe oraz indywidualne dla osób dorosłych, na wszystkich poziomach. Regularny kurs języka angielskiego pozwala na ćwiczenie wszystkich aspektów sprawności językowej – mówienia, pisania, słuchania oraz czytania ze zrozumieniem. Standardowy roczny kurs języka angielskiego obejmuje 100-120 godzin lekcyjnych (2 spotkania w tygodniu po 2 jednostki 45-minutowe), co pozwala na przejście o jeden poziom znajomości języka wyżej. Terminy spotkań dostosowywane są zawsze do możliwości i preferencji Słuchacza. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno przez polskiego lektora, jak i native speakera. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Na zakończenie nauki Słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający poziom oraz uczestnictwo w kursie angielskiego.

W ramach naszych kursów języka angielskiego oferujemy:

 • zajęcia indywidualne oraz grupowe,
 • test poziomujący pisemny i ustny (Placement Test),
 • analizę potrzeb oraz analizę sposobu uczenia się,
 • program nauczania stworzony o analizę potrzeb,
 • konsultacje metodyczne,
 • materiały dydaktyczne,
 • możliwość odbywania zajęć z Native Speaker,
 • certyfikat uczestnictwa w kursie wydawany przez naszą firmę,
 • możliwość przystąpienia do Egzaminu TOEIC (Test of English for International Communication),
 • raporty z postępów nauczania,
 • pakiet powitalny dla nowych kursantów oraz rabat w księgarni (na materiały dodatkowe poza kursem).

Metody nauczania

Nasze kursy prowadzone są w oparciu o program nauczania stworzony na podstawie testu kompetencji językowych przeprowadzanych na początku kursu oraz wnikliwej analizy indywidualnych potrzeb klientów. Program dostosowany jest do stopnia zaawansowania kursantów.

Podstawę kursu stanowi metoda komunikatywna pozwalająca na efektywne zdobywanie praktycznych umiejętności językowych przy użyciu szerokiego wachlarza pomocy naukowych takich jak sprawdzone podręczniki wydawnictw brytyjskich, głównie Longman i Oxford, stanowiące podstawę kursu, płyty CD oraz DVD, materiały multimedialne, realia, artykuły prasowe lub specjalistyczne, dostosowane do branży osób uczęszczających na kurs.

W przypadku kursów przygotowujących do egzaminów TELC, TOEIC czy LCCI kurs oparty jest na wymaganiach programowych oraz materiałach testowych niezbędnych do przystąpienia do egzaminu. Kształcimy również metodą blended learning co oznacza szkolenie łączone, czyli takie, które w procesie kształcenia wykorzystuje tradycyjne metody nauczania połączone z technologiami informatycznymi. Umożliwia ona łatwy i szybki dostęp do materiałów online w dowolnym czasie i miejscu we współpracy z profesjonalnym nauczycielem. Istotną zaletą tej metody jest możliwość indywidualnej pracy online i uzupełniania wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Program nauczania

Nasz zespół opracowuje własny program nauczania języka angielskiego w oparciu o analizę potrzeb Kursantów i ich ewentualnych barier językowych, dzięki czemu nauka w Professional English jest przyjemna i skuteczna. Dzięki licznym materiałom dodatkowym stosowanym przez naszych lektorów, kurs języka angielskiego w Professional English jest zawsze ciekawy, a ćwiczenia cenne i przydatne.