Kursy Native Speaker

Zapraszamy do skorzystania z oferty kursów indywidualnych z rodowitymi mówcami języka angielskiego, tzw. lektorami natywnymi (native speakers of English). Oferujemy możliwość odbywania zajęć z wykładowcami pochodzącymi z Wielkiej Brytanii, USA oraz Kanady, na wszystkich poziomach.

Kursy języka angielskiego z native speaker są doskonałą okazją do opanowania sztuki swobodnego porozumiewania się wśród rodowitych mówców języka angielskiego. W trakcie kursów z native speaker kładziony jest nacisk na płynność wypowiedzi, umiejętność słuchania, poprawność wymowy oraz intonacji. Pozwalają więc m.in. na doskonałe przygotowanie się do wyjazdu do krajów anglojęzycznych, prowadzenia negocjacji biznesowych z mówcami pochodzącymi z krajów anglojęzycznych czy innych sytuacji, które wymagają umiejętności płynnej komunikacji pomiędzy Kursantem a jego rozmówcą.