Oferta

Firma Professional English oferuje Państwu m.in.:

Kursy General English, mające na celu nauczenie Słuchacza języka obcego w stopniu zapewniającym porozumiewanie się w sytuacjach codziennych. Kursy te rozwijają umiejętność komunikacji i współpracy z innymi.

Kursy języka angielskiego specjalistycznego (English For Special Purposes), mające na celu zapoznanie Słuchaczy ze specjalistyczną terminologią charakterystyczną dla ich branży, np. techniczną, prawniczą, HR, IT oraz inną, wg życzenia Klienta.

Kursy Business English, mające na celu rozwinięcie umiejętności językowych pracowników firmy w kontekście szeroko pojętego biznesu, środowiska pracy, partnerów w biznesie oraz klientów. Przygotowujemy do komunikacji w środowisku biznesowym, rozmowach handlowych, negocjacjach, prezentacjach, rozmowach telefonicznych. Uczymy jak efektywnie prowadzić korespondencję handlową.

Kursy przygotowujące do egzaminów TELC, TOEIC, LCCI, ukierunkowane na praktyczną znajomość języka w mowie i piśmie, uczące technik rozwiązywania testów egzaminacyjnych niezbędnych do efektywnego napisania egzaminu, rozumienia zadań ze słuchania oraz formułowania wypowiedzi podczas egzaminu ustnego.

Opisy wszystkich typów kursów języka angielskiego oraz innych oferowanych przez nas usług znajdziecie Państwo w poszczególnych podstronach sekcji „Oferta”.