Adam Mackiewicz

Nauczyciel języka angielskiego

Adam Mackiewicz

Nauczyciel języka angielskiego

Biography

Adam Mackiewicz

Nauczyciel języka angielskiego z prawie 30-letnim stażem.
NIeustannie poszerza swoje kwalifikacje, obecnie zdobywając wiedzę z dziedziny andragogiki w ramach studiów podyplomowych, jak również tutoringu i coachingu w edukacji. Swoją pasję dotyczącą kontynentu amerykańskiego uzewnętrznia przygotowując publikację naukową na temat: Native American Identity Quest: Mythic Space in Native American Literature. Literatura, muzyka oraz dobra wokalistyka są tym, przy czym się relaksuj i wypoczywa, najchętniej w otoczeniu przyrody i przepotężnego żywiołu wody😎.